Monthly Archives: November 2014

กระดาษดินสอ แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่าย

ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นสำหรับ สร้างแอพพลิเคชั่น ขึ้นมาให้คุณทดลองสร้างจำนวนหนึ่ง ให้คุณทดลองเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นกันดูบ้าง เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ต้องการมีแอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือทดลองเรียนรู้การทำงานของนักพัฒนาจากบริษัทใหญ่ ๆ ว่าเริ่มงานกันอย่างไร ในส่วนของแอพพลิเคชั่นประเภทนี้ถือว่า เป็นการสร้างแบบง่าย เสมือนโปรแกรมสำเร็จรูปบนคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การทำงานของคุณนั้นง่ายขึ้น เช่น ชุดโปรแกรมสำนักงานจาก Microsoft   แต่แอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ที่มีกันหลายแผนก ทำให้แอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรเหล่านี้มีความซับซ้อนในการสร้างมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะใช้แอพพลิเคชั่นสำเร็จรูปเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นขององค์กร อาจได้ผลงานที่ไม่ครอบคลุมมากนัก แอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานจริงกับองค์กรขนาดกลางและใหญ่ถือเป็นงานยากที่อาศัยเวลา และฝีมือของทีมรับสร้างแอพอย่างมาก และการประสานงานที่ดีของทีมรับสร้างแอพพลิเคชั่นคือหัวใจสำคัญ ที่ทำให้แอพพลิเคชั่นแล้วเสร็จออกมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแอพพลิเคชั่นใช่ว่าสักแต่จะสร้าง ต้องมีการตรวจสอบระบบและความสวยงามให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สร้างด้วย  ที่มา http://www.tumapps.com

Read more
application manage

แอพพลิเคชั่นกับช่องทางการเข้าถึงบริการ

การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของคุณ คือเส้นทางที่ดีสำหรับการเติบโตของธุรกิจ เมื่อมีช่องทางจำนวนมากที่เข้าถึงบริการหรือสินค้าของคุณ ย่อมเป็นที่รู้จักของคนในสังคมมากขึ้น มีการเข้าไปแลกเปลี่ยนหรือใช้บริการของคุณอย่างสม่ำเสมอ ในอดีตช่องทางเสริมในการเข้าถึงบริการคือ เว็บไซต์ ที่สามารถเข้าได้ 24 ชั่วโมง และเว็บไซต์ยังเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่เห็นอย่างหลากหลายในปัจจุบัน อาทิ เว็บอัพเดตข่าวสาร (ที่ไม่ใช่ของหนังสือพิมพ์ใดทั้งสิ้น) หรือเว็บจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ที่มีบริการส่งถึงบ้าน เป็นต้น หากคุณเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยช่องทางในโลกอินเตอร์เน็ต หรือเป็นองค์กรที่ต้องการเพิ่มช่องทางสำหรับการทำงานให้มากขึ้น ต้องเพิ่มช่องทางใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาจริงอย่างแอพพลิเคชั่น เพราะคนส่วนใหญ่ย่อมมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตพกติดตัวแทบจะ 24 ชั่วโมง หากคุณเพิ่มช่องทางด้วยแอพพลิเคชั่นรับรองได้ว่า การเข้าถึงบริการของลูกค้าคงไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งนี้การสร้างแอพพลิเคชั่นควรมีมาตรฐานในเรื่องของความสวยงามและการใช้งาน ต้องหาบุคลากรมืออาชีพซึ่งรับสร้างแอพพลิเคชั่นมาเสริมสร้างช่องทางนี้แก่องค์กรของคุณ ยิ่งไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านนี้ก็อย่างเสี่ยงทำเองเลย

Read more
finger iphone

การทำงานอย่างคุ้มค่า… แลกด้วยการลงทุน

“ของฟรีไม่มีในโลก” โดยเฉพาะของดีที่มีคุณภาพ อาทิ สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของแต่ละบริษัท ราคาไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทไทยในวันแรกของการจำหน่าย หรือที่พักอาศัยในย่านธุรกิจที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและการเดินทางสะดวก ทำให้ราคาที่พักเขตนั้นแพงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่คุ้มในความรู้สึกคุณเพราะช่วยลดเวลาในการเดินทาง ด้วยการจราจรที่ติดขัดในเมืองหลวงของไทย เรื่องเวลาจึงสำคัญมาก ๆ   แอพพลิเคชั่นที่ดีจึงจำเป็นที่จะมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่สามารถทำงานได้ครอบคลุมทั้งองค์กรภายในหนึ่งเดียว ภายในองค์กรไม่ได้มีเพียงแผนกเดียว มีมากกว่าสองแผนกที่ต้องทำงานร่วมกัน ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ต่อเนื่อง หรือมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรเพื่อการทำงานอย่างราบรื่น หากคุณเจอผู้รับสร้างแอพลิเคชั่นที่คิดราคาถูกโปรดระวังคุณภาพงาน อาจไม่สมดั่งใจหวังก็ได้ เพราะแอพพลิเคชั่นมีอะไรมากกว่าการเขียนโค้ด ต้องมีการประสานงานที่ดีของการออกแบบ การวางแผนการใช้งาน ฯลฯ ยิ่งทีมรับสร้างแอพพลิเคชั่นมีประสบการณ์ในการทำงานมาก ก็มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเยอะ งานจึงออกมาดีเยี่ยม และมีมูลค่าที่สูงในระดับหนึ่ง

Read more
team app

การทำงานที่ควรใส่ใจทุกรายละเอียด

การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องใส่ใจทุกอย่างละเอียดของงาน ต้องมีหลายแผนกทำงานเกี่ยวเนื่องกัน เพราะแต่ละคนไม่สามารถทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้งานออกมาสำเร็จได้ การประสานงานที่ดีนับเป็นหัวใจสำคัญด้วย การวบรวมที่ดี ข้อมูลครบถ้วน ทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้คือการทำงานที่สำเร็จลุล่วง อาจเกิดปัญหาระหว่างนั้น ด้วยการประสานงานที่ดีทำให้ปัญหาถูกแก้ไขได้ทันท่วงที แต่การดำเนินงานนั้นจะขาดระยะเวลาและประสิทธิภาพของบุคลากรแต่ละแผนกไม่ได้ ดังนั้น การทำงานที่ดีจึงมีองค์ประกอบและรายละเอียดจำนวนมากที่ควรใส่ใจ   โดยเฉพาะงานที่มีรายละเอียดสูงอย่างแอพพลิเคชั่น แม้จะมีแอพสำหรับทดลองสร้างแอพพลิเคชั่นขององค์กร แต่ประสิทธิภาพในการใช้งานจริงย่อมด้อยกว่า หากคุณจัดหาทีมงานรับสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรโดยตรง คุณจะได้สินค้าที่ตรงต่อความต้องการ เพราะขึ้นชื่อว่า “ทีม” แล้ว ต้องมีบุคลากรที่ตอบทุกรายละเอียดความต้องการต่อการใช้แอพพลิเคชั่นขององค์กรคุณได้เต็มประสิทธิภาพ สมกับทุนที่คุณจัดสรรมาเพื่อแอพพลิเคชั่นที่ตอบสนองถึงผลประโยชน์ขององค์กรอย่างมากที่สุด

Read more
คำตอบกับแอพลิเคชั่น

ตอบโจทย์การใช้งานทุกความต้องการ

การทำงานผ่านเอกสารมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรขององค์กรสูง ไม่ใช่เพียงกระดาษเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์และวัสดุอีกมาก เพื่อทำให้เกิดเอกสารขึ้นมา และการพกเอกสารไปใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องเสี่ยงกับสภาพอากาศภายนอก หากเจอฝนตกอาจเกิดความเสี่ยงหายต่อเอกสารได้ เกิดความชำรุดของข้อมูล ฯลฯ หากองค์กรใดต้องการลดต้นทุนในระยะยาว ควรลงทุนก้อนใหญ่ เพื่อประหยัดในวันข้างหน้า   ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่พัฒนาอย่างมาก ช่วยย่อส่วนการทำงานให้สามารถทำได้ทุกที่ เพิ่มความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น ทั้งการเล่นเกม การดูสื่อบันเทิง และการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ภายในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้ครบครัน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการพกพา หากองค์กรใดสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นซึ่งตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้ ย่อมเพิ่มความสะดวกในการทำงานของบุคลากรทั้งองค์กร จะช่วยประหยัดงบประมาณอีกหยิบย่อย ซึ่งมูลค่ามหาศาล   ในองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการหลายแผนก การทำงานย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นแอพพลิเคชั่นขององค์กรต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมด…

Read more