ตอบโจทย์การใช้งานทุกความต้องการ

คำตอบกับแอพลิเคชั่น

ตอบโจทย์การใช้งานทุกความต้องการ

การทำงานผ่านเอกสารมีค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรขององค์กรสูง ไม่ใช่เพียงกระดาษเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์และวัสดุอีกมาก เพื่อทำให้เกิดเอกสารขึ้นมา และการพกเอกสารไปใช้งานตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องเสี่ยงกับสภาพอากาศภายนอก หากเจอฝนตกอาจเกิดความเสี่ยงหายต่อเอกสารได้ เกิดความชำรุดของข้อมูล ฯลฯ หากองค์กรใดต้องการลดต้นทุนในระยะยาว ควรลงทุนก้อนใหญ่ เพื่อประหยัดในวันข้างหน้า

 

ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่พัฒนาอย่างมาก ช่วยย่อส่วนการทำงานให้สามารถทำได้ทุกที่ เพิ่มความสะดวกในการทำงานให้มากขึ้น ทั้งการเล่นเกม การดูสื่อบันเทิง และการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ภายในอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได้ครบครัน ช่วยประหยัดพื้นที่ในการพกพา หากองค์กรใดสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นซึ่งตอบโจทย์การทำงานขององค์กรได้ ย่อมเพิ่มความสะดวกในการทำงานของบุคลากรทั้งองค์กร จะช่วยประหยัดงบประมาณอีกหยิบย่อย ซึ่งมูลค่ามหาศาล

 

ในองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการหลายแผนก การทำงานย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นแอพพลิเคชั่นขององค์กรต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมด หรือสามารถเชื่อมโยงเพื่อการทำงานที่สอดคล้องของแต่ละแผนก ควรให้ผู้ชำนาญซึ่งรับสร้างแอพพลิเคชั่นมาช่วยงานจุดนี้แทน ขั้นตอนการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยตนเองคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีแอพพลิเคชั่นให้ทดลองสร้างออกมามากมาย แต่จะทำอย่างไรให้แอพพลิเคชั่นนั้นเชื่อมโยงกันได้ทั้งองค์กร เป็นโจทย์ที่คุณคงตอบไม่ได้แน่นอน

 

แอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร นอกจากจะมีตัวแอพพลิเคชั่นแล้ว อาจต้องมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อการนำข้อมูลไปใช้ และเพื่อความเป็นสัดส่วนของข้อมูล มีขั้นตอนอีกมากมายที่คุณคงไม่เข้าใจหากไม่ได้เรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะ

 

หนทางที่ปลอดภัยและลดระยะเวลาในการดำเนินงานคือ ปรึกษาทีมหรือผู้สร้างแอพพลิเคชั่นมืออาชีพ เพื่อการออกแบบแอพพลิเคชั่นซึ่งสอดคล้องกับการทำงานขององค์กร หัวใจสำคัญของแอพพลิเคชั่นคือ ใช้งานง่ายแต่ครอบคลุมการทำงาน เพื่อการประหยัดเวลาของบุคลากร การประหยัดทรัพยากรภายในองค์กรที่ช่วยลดรายจ่ายขององค์กรได้มหาศาล แต่ละปีหลายองค์กรต้องปันเงินเป็นค่าวัสดุการพิมพ์ (กระดาษ, น้ำหมึก หรือปริ๊นท์เตอร์) จำนวนมาก

 

คิดให้ดี และรีบตัดสินใจเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร เพื่อตอบสนองการทำงานของบุคลากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และครอบคลุมการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะการสร้างแอพพลิเคชั่นต้องอาศัยเวลา ยิ่งผังงานขนาดใหญ่ย่อมมีรายละเอียดสูง ต้องอาศัยเวลาพอสมควร

tumapps