การทำงานอย่างคุ้มค่า… แลกด้วยการลงทุน

finger iphone

การทำงานอย่างคุ้มค่า… แลกด้วยการลงทุน

“ของฟรีไม่มีในโลก” โดยเฉพาะของดีที่มีคุณภาพ อาทิ สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของแต่ละบริษัท ราคาไม่ต่ำกว่าสองหมื่นบาทไทยในวันแรกของการจำหน่าย หรือที่พักอาศัยในย่านธุรกิจที่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันและการเดินทางสะดวก ทำให้ราคาที่พักเขตนั้นแพงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่คุ้มในความรู้สึกคุณเพราะช่วยลดเวลาในการเดินทาง ด้วยการจราจรที่ติดขัดในเมืองหลวงของไทย เรื่องเวลาจึงสำคัญมาก ๆ

 

แอพพลิเคชั่นที่ดีจึงจำเป็นที่จะมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่สามารถทำงานได้ครอบคลุมทั้งองค์กรภายในหนึ่งเดียว ภายในองค์กรไม่ได้มีเพียงแผนกเดียว มีมากกว่าสองแผนกที่ต้องทำงานร่วมกัน ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ต่อเนื่อง หรือมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลขององค์กรเพื่อการทำงานอย่างราบรื่น หากคุณเจอผู้รับสร้างแอพลิเคชั่นที่คิดราคาถูกโปรดระวังคุณภาพงาน อาจไม่สมดั่งใจหวังก็ได้ เพราะแอพพลิเคชั่นมีอะไรมากกว่าการเขียนโค้ด ต้องมีการประสานงานที่ดีของการออกแบบ การวางแผนการใช้งาน ฯลฯ ยิ่งทีมรับสร้างแอพพลิเคชั่นมีประสบการณ์ในการทำงานมาก ก็มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเยอะ งานจึงออกมาดีเยี่ยม และมีมูลค่าที่สูงในระดับหนึ่ง

tumapps