แค่เบี้ยเล็ก ๆ ก็ก้าวนำได้

ประวัติแอพพลิเคชั่น

แค่เบี้ยเล็ก ๆ ก็ก้าวนำได้

เกมหมากรุกสากล หมากรุกไทย หรือหมากล้อม เป็นการฝึกตรรกะหรือการวางแผนที่ดี เพียงมองกระดานหมากผู้เล่นจะเริ่มวางแผนการเล่นล่วงหน้าไว้ หากอีกฝ่ายแก้เกมได้ก็ต้องคิดกระบวนวิธีแก้เกมกลับ ซึ่งหมากทุกตัวบนกระดานมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหมากรุกที่มีคิงเป็นศูนย์กลางของทั้งกระดาน แต่เบี้ยตัวเล็ก ๆ ก็สามารถพลิกเกมได้ตลอดการแข่งขัน อยู่ที่ผู้เล่นจะวางแผนยอมสละขุนหรืออัศวิน เพื่อให้เบี้ยเปิดทัพและให้หมากที่เหลือชนะได้อย่างไร

คุณคือคิงขององค์กร บุคลากรอื่น ๆ ก็เป็นหมากตัวอื่นตามบทบาทและหน้าที่ ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหากคุณสามารถควบคุมเบี้ยให้พลิกเกมธุรกิจชนะได้ คุณควรวางหมากให้ดีว่าเบี้ยตัวสำคัญควรเป็นอะไร

การให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึงองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ แต่นั่นยังเข้าถึงได้ไม่ลงเท่า แอพพลิเคชั่น ใช่ว่าทุกองค์กรจะจำเป็นต้องมีแอพพลิเคชั่น สำหรับองค์กรที่อาศัยการเข้าถึงของคนกลุ่มใหญ่ แอพพลิเคชั่นจะเป็นช่องทางการเข้าถึงที่ดีได้ ยิ่งแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาจากทีมงานฝีมือดีจากภายนอกที่รับสร้างแอพพลิเคชั่น หรือบุคลากรในองค์กรที่มากความสามารถก็ตาม ถ้าสร้างแอพพลิเคชั่นได้ตรงต่อนโยบายขององค์กร และการใช้งานที่งานของกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจของคุณจะขึ้นเป็นผู้ชนะในเกมนี้ได้ไม่ยาก

tumapps