เพื่อช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

mobile app

เพื่อช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร

การดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ นอกจากศักยภาพของบุคลากรที่ขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่แล้ว การสื่อสารภายในองค์กรเป็นส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หากภายในองค์กรเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด เช่น ใจความสำคัญขาดหาย หรือการล้าช้าในการสื่อสาร ต้องเกิดปัญหาในการทำงานขึ้นอย่างแน่นอน และกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้งานเดินผิดพลาด เสียหายต่อองค์กรและทีมที่ดำเนินงานอย่างมหาศาล แม้บุคลากรเพียงหนึ่งคนที่สื่อสารผิดพลาด ผิดความหมาย สามารถเป็นฉนวนเหตุครั้งนั้นได้ ตามสำนวนว่า “ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นทั้งบ่อ” นั่นเอง

 

นอกจากแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับสื่อสารอย่าง Line หรือ Bee Talk ที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวก เพราะสื่อสารด้วยตัวอักษร หรือเสียง หากเป็นแอพพลิเคชั่นสาธารณะที่ข้อมูลการสื่อสารจะถูกเก็บไว้ ณ เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ถ้าข้อมูลนั้นมีความสำคัญต่อองค์กรมาก ก็ไม่ควรที่จะสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นสาธารณะ เพราะสามารถแฮกข้อมูลออกมาได้ แฮกเกอร์ในปัจจุบันมีฝีมือที่น่ากลัว การแฮ็กข้อมูลจึงเป็นเรื่องง่ายที่องค์กรอื่นอาจขโมยข้อมูลออกมาได้ ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ ความปลอดภัยทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นสาธารณะเหล่านี้ ยิ่งเป็นเรื่องอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

 

ดังนั้นองค์กรใหญ่ ๆ จะสื่อสารผ่านการสนทนากันมากกว่า หรือจัดหาทีมรับสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยเฉพาะ ใช้กับการทำงานเพียงอย่างเดียว มีเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัท ไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนมากนัก ทำให้ข้อมูลซึ่งอาจเป็นความลับขององค์กรมีความปลอดภัย เพราะบริษัทอื่นอาจคิดว่า บุคลากรจะสื่อสารผ่านโซเชียลอื่นมากกว่า ถ้าข้อมูลสำคัญ ๆ รั่วไปได้ อาจเป็นคนในองค์กรเท่านั้นที่สมรู้ร่วมคิด หรือขายบริษัทเอาเงินเข้ากระเป๋าเอง

 

การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการทำงาน การสื่อสาร ขององค์กรจึงมีความสำคัญมาก ย้ำอีกครั้งว่ามาก ทำให้การทำงานราบรื่นและเป็นส่วนตัว ด้วยการออกแบบให้ใช้ข้อมูลพนักงานในการเข้าใช้เท่านั้น แอพพลิเคชั่นลักษณะเฉพาะแบบนี้ สามารถดัดแปลงได้ตามลักษณะการทำงานขององค์กรที่อยู่ในการดูแลของคุณเอง เพราะแอพพลิเคชั่นคือโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน และมีการพัฒนาตามความต้องการของคุณได้ แต่ต้องหาบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาดำเนินงานตรงนี้ แล้วการทำงานภายในองค์กรของคุณจะสะดวกยิ่ง ๆ ขึ้นไป

tumapps