ลดทรัพยากรด้วยแอพพลิเคชั่น

ลดทรัพยากรด้วยแอพพลิเคชั่น

ลดทรัพยากรด้วยแอพพลิเคชั่น

สำหรับสำนักงานสักแห่งต้องจัดสรรงบในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานบ่อยแค่ไหน ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากัน ต้องกะระยะเวลาการหมดอายุ การเสื่อมสภาพ และเผื่อการชำรุดที่ต้องใช้เวลาแก้ไขด้วย นอกงานเงินเดือนพนักงานแล้ว งบส่วนใหญ่อาจหมดไปกับค่าอุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้ โดยเฉพาะกระดาษที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ การคัดลอกเอกสารเพื่อการแจกจ่าย ฯลฯ นอกจากเปลืองงบประมาณอย่างพอสมควรแล้ว ยังเปลืองทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะกระดาษผลิตจากต้นไม้

 

คิดย้อนกลับไปว่าบุคลากรหรือลูกค้าขององค์กร มักไม่พกสมุก, เอกสาร หรือหนังสือกันเท่าไหร่ เพราะน้ำหนักและพื้นที่การพกพาที่ไม่สะดวก แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ถ้าสามารถนำการใช้งานหรือการบริการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ เพียงแค่ ทัช.. ทัช.. ทัช.. จะช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ และช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บมาก – น้อยแค่ไหน แถมยังเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการได้กว่ายิ่งขึ้น ดังนั้น ควรหาสิ่งที่ตอบคำถามนี้ เพื่อองค์กรของคุณ

 

คำตอบของคำถามไม่ใช่สิ่งใกล้ตัว แอพพลิเคชั่น ที่สถิติบนอุปกรณ์เหล่านั้นคือคำตอบ ปัจจุบันสังคมของเรา “ก้มหน้า” มากขึ้น จากอดีตที่ก้มหน้าอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์ ทุกวันนี้ก้มหน้ากับการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการสื่อสาร เพื่อความบันเทิง เพื่อรับข่าวสาร เดินไปที่ไหนก็เห็นคนอื่น ๆ ก้มหน้าติดตามสิ่งที่ต้องการจากสมาร์ทโฟน ซึ่งมีแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานเฉพาะด้านอย่างมากมาย ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเอ็นเตอร์เทนเม็น การสร้างแอพพลิเคชั่นขององค์กรเพื่อการทำงานและการบริการที่ดี น่าจะตรงกับการใช้ชีวิตของสังคมมากขึ้น

 

เพียงจัดหาผู้รับทำแอพพลิเคชั่นมืออาชีพ เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นที่ครอบคลุมการให้บริการของคุณ หากเป็นโรงเรียนกวดวิชา คงมีหมวดการลงทะเบียนเรียน การเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือการฝากคำถามที่ข้องใจสำหรับนักเรียนเอง หรือแผนกคลังสินค้า ที่ต้องบันทึกข้อมูลสินค้าให้เป็นจุดเดียวกัน เพื่อการตรวจเช็คที่ง่าย การสร้างแอพพลิเคชั่นให้ตรงกับการทำงานนี้จะช่วยลดทรัพยากรกระดาษ ลดเวลาในการตรวจสอบหรือค้นหา และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีสำหรับการจัดหาสินค้าภายในสต๊อก หรือสามารถทบทวนบทเรียนจากสถาบันกวดวิชาย้อนหลังที่ใดก็ได้

tumapps