สั่งงานให้ตรงใจด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร

สั่งงานแอพลิเคชั่น

สั่งงานให้ตรงใจด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร

ห้างร้าน หน่วยงาน หรือบริษัทย่อมต้องการผลประกอบการที่เป็นบวกต่อไตรมาส กราฟสรุปผลการดำเนินกิจการควรเป็นเส้นพุ่งทะยานขึ้นเรื่อย ๆ อย่างน้อยกราฟสรุปผลดำเนินการควรเดินเป็นเส้นตรง ไม่ควรจะดิ่งหรือยอดต่ำลง แสดงให้เห็นว่ากำไรในไตรมาสนั้นมีปัญหา อาจเกิดจากภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียหาย หรือสินค้า / บริการไม่เป็นที่ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่งมีกลยุทธ์ที่เด็ดกว่ามาดึงใจลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่เสียไปในวันนี้ อาจพัฒนาสู่การขาดดุลทางการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งหมด

 

การแก้ปัญหาที่ดีคือการสื่อสารภายในองค์กรอย่างชัดเจนและครบถ้วนเนื้อหา บ่อยครั้งต้นตอของปัญหาเกิดจากการรับสารของคำสั่งจากเบื้องบนที่ไม่ชัดเจน การทำงานจึงติดขัดและผลลัพธ์ไม่เต็มร้อย ซึ่งกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมาก แม้ช่องทางการสื่อสาร (การโทรศัพท์, การใช้แอพพลิเคชั่นของเครือข่ายสังคมออนไลน์) มีให้เลือกใช้งานอย่างหลากหลาย แต่ความหลากหลายนี้อาจไม่ตรงกับลักษณะการทำงานขององค์กรคุณ แม้จะสั่งงานด้วยการพิมพ์ข้อความหรือบันทึกเสียงไปแล้ว การทำงานของแต่ละองค์กรยังมีข้อจำกัดเฉพาะที่แอพพลิเคชั่นสาธารณะตอบโจทย์ไม่ได้

 

หากองค์กรของคุณมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นอันดับ 1 หรืออยากเป็นตัวเลือกแรกที่กลุ่มเป้าหมายนึกถึง การติดต่อประสานงานภายในองค์กรที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญ การผลิต Application เพื่อใช้ภายในองค์กรจะช่วยเอื้อประโยชน์ ณ จุดนี้อย่างมาก เป็น App ที่ผลิตเพื่อใช้งานเฉพาะทาง โดยดึงเอกลักษณ์ของ App ยอดนิยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งให้แอพนั้น ๆ ทำงานอย่างครบคลุมความต้องการตั้งแต่ระดับล่างถึงจุดสูงสุดของปีระมิดองค์กร

 

ทีมงานรับเขียน App ต้องเจาะลึกถึงข้อมูลของลักษณะความต้องการ การใช้งาน ฯลฯ เพื่อผลิต Application ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากการออกแบบด้านการใช้งานแล้ว การออกแบบด้านความสวยงามต้องสอดคล้องไปพร้อมกัน เมื่อคุณเชื่อมั่นในทีมงานรับเขียน App ก็ควรให้เวลาเพื่อชิ้นงานที่ดีเยี่ยม หรือพูดคุยเพื่อประเมินทั้งเรื่องงบประมาณและระยะเวลาอย่างคร่าว ๆ เพื่อทราบถึงกำหนดการที่ App จะพร้อมให้พนักงานในองค์กรใช้งานต่อไป แม้การจ้างวานทีมงานรับเขียน App จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ความคุ้มค่าในระยะยาวนั้นมีมากกว่าแน่นอน

tumapps