ผลวิจัยชี้การโฆษณา Facebook – Twitter ไม่ตรงเป้าหมาย