การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งาน

evo app

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งาน

การดำเนินธุรกิจใดก็ตาม หากขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหาย และสรรหาสิ่งใหม่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ธุรกิจนั้นจะเป็นผู้เดินตามหลังคนอื่นและค่อย ๆ ถอยร่นสู่การเดินรั้งท้ายต่อไป ถ้าการดำเนินธุรกิจสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน หรือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแล้ว ย่อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจและผู้ใช้บริการเอง เพราะอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีได้แพร่หลายสู่สังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรองจึงเป็นเรื่องง่าย การดำเนินธุรกิจนั้นก็สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

เทคโนโลยีที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในขณะนี้ได้ดีที่สุดคือ Application บนอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็พบกับอุปกรณ์เหล่านี้ บุคคลซึ่งมีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่แตกต่างกันไปก็พกอุปกรณ์นี้ไว้ติดกายเสมอ คุณภาพของอุปกรณ์ขึ้นกับฐานะทางการเงิน ลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคลที่แตกต่างเช่นกัน ในฐานะเจ้าของธุรกิจควรวางกรอบของกลุ่มเป้าหมายให้กว้างสักนิด เพื่อการใช้งานอย่างทั่วถึง

 

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า จุดที่น่าสนใจของบรรดา Application ที่ปล่อยให้ติดตั้งในสโตร์ของระบบปฏิบัติการนั้น มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพื่อขยายขอบเขตการใช้งาน อาทิ แอพพลิเคชั่น Line เดิมทีใช้งานเพื่อการส่งข้อความสนทนา ก็ได้เพิ่มอีโมติค่อนต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มเอกลักษณ์แก่แอพพลิเคชั่นด้วยสติกเกอร์ไลน์ ที่มาจากทีมพัฒนาแอพจัดหากันเอง และเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ส่งสติกเกอร์สำหรับไลน์มาวางจำหน่ายโดยเฉพาะ เป็นจุดแข็งที่ส่งผลต่อแอพพลิเคชั่นนี้บนตลาดAppประเภทเดียวกัน

 

การสร้าง App สำหรับองค์กรไม่ควรหยุดเพียงสามารถทำงานตามที่ต้องการขั้นตอน คุณควรคิดถึงอนาคตของการดำเนินงานให้มากขึ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากใช้งานจริงเพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุง และสร้างสรรค์จุดเด่นใหม่ให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น การพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นควรทำอย่างน้อยปีละครั้งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก เพื่อการประหยัดงบประมาณในการจ้างทีมรับเขียน App ซึ่งเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ และเป็นช่วงเวลาที่จะพิจารณาในข้อเสนอของผู้ใช้งานจริง เพื่อนำความเห็นที่คล้ายคลึงกันมากที่สุดมาพัฒนา App องค์กรของคุณ

tumapps