Private Calculator (iOS) 26/01/58

private application

Private Calculator (iOS) 26/01/58

แอพพลิเคชั่น Private Calculator ใครที่เห็นสกรีนช็อตของแอพพลิเคชั่นนี้แล้ว คงนึกว่าเป็น Application ที่ไว้ใช้สำหรับคิดเลข  แต่ช้าก่อนจริงๆแล้วมันเป็นแค่หน้าล็อกอินของแอพนี้  ในขั้นแรกจะใส่พาสเวิดสำหรับเข้าไฟล์ในแอพนี้  โดยหลังจากเข้าไปแล้วจะเป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆของเรา เช่น รูปภาพ วีดีโอ โน๊ตต่างๆ ซึ่งสามารถเก็บซ่อนไฟล์เหล่านี้จากคนอื่นที่คิดมาเปิดเครื่องของเราได้

คุณสมบัติพื้นฐาน

  • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง PC , Mac ได้
  • นำรูปภาพจากภายในเครื่องมาเก็บได้
  • เปิดหน้าจอแบบเต็มหน้าจอได้
  • สามารถเปิดไฟล์วีดีโอนามสกุล avi, mkv, wmv, flv, mp4, m4v …etc
  • สามารถเปิดไฟล์ภาพนามสุกล jpg, png, gif, bmp
  • เปิดไฟล์เอกสาร txt, html, pdf, doc …etc
  • สร้างโฟลเดอร์ภายในได้
  • เปิดรูปภาพแบบสไลด์ได้
  • มีการซิบไฟล์
  • สร้างแกลลอรี่รูปได้

แอพพลิเคชั่นรูปร่างสวยงามแปลกตาแบบนี้ หาโหลดได้แล้ววันนี้

private app

 

tumapps