กำหนดช่องทางเพื่อความปลอดภัยการสร้าง Application

safety app

กำหนดช่องทางเพื่อความปลอดภัยการสร้าง Application

ข้อมูลของทุกองค์กรคือความลับที่เผยแพร่ไม่ได้ ยกเว้นบางส่วนที่เบื้องบนอนุญาตให้เผยแพร่ได้ อาทิ สถิติการดำเนินงานบางส่วน หรือสถิติผลประกอบการในแต่ละไตรมาสที่ไม่ลงรายละเอียดปลีกย่อย หรือข้อมูลบางส่วนที่บุคคล – องค์กรทำหนังสือเพื่อขอนำข้อมูลมาใช้ประกอบงานวิจัย ฯลฯ ที่ต้องผ่านขั้นตอนและใช้เวลาพอสมควร แต่ข้อมูลที่สำคัญอย่างการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำงานซึ่งเป็นสินค้า / บริการใหม่ ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ การปล่อย, รับ – ส่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ส่งผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์เลย เนื่องจากโอกาสข้อมูลรั่วไหล โดนเจาะบัญชีใช้งานมีสูงมาก

แต่ละแผนกหรือข้อกำหนดขององค์กรจะระบุเลยว่าให้ส่งข้อมูลในลักษณะใด เช่น เอกสารตีพิมพ์หรือไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์นามสกุล .docx หรือ .pdf) แต่การส่งข้อมูลหรือไฟล์งานสำคัญด้วยระบบอินเตอร์เน็ตจะสะดวกมากกว่าและไม่เปลืองทรัพยากร ถ้าองค์กรของคุณเป็นองค์กรขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ ควรเพิ่มช่องทางการรับ – ส่งข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อคุณไม่ไว้วางใจ Application สาธารณะที่มีโอกาสรั่วไหลได้ง่าย ก็สร้าง Application สำหรับองค์กรของคุณไปเลย

การสร้าง Application และซอร์ฟแวร์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระดับหนึ่งของข้อมูลสำคัญ แต่ช่วยให้การทำงานของพนักงานนั้นสะดวกมากขึ้น มีการบันทึกว่าบุคลากรท่านใดที่เข้าสู่ระบบและนำข้อมูลใดไปใช้บ้าง ตัว App และซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนห้องสมุดหรือคลังข้อมูลทั้งหมด เป็นศูนย์กลางในการทำงานเช่นกัน ขึ้นกับว่าคุณต้องการ Application Software ที่ครอบคลุมการทำงานมากแค่ไหน

หากคุณต้องการ Application ที่ครอบคลุมการทำงานขององค์กรทั้งหมดนั้น จะช่วยประหยัดเวลาก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงตามเช่นกัน เพราะต้องมีอุปกรณ์เสริมในการทำงานของ Application อย่างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลกลาง และเครื่องศูนย์กลางของทั้งระบบ รวมถึงการตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลว่าไม่มีโอกาสถูกแฮ็กหรือโดยไวรัสทำลายอย่างแน่นอน

เมื่อคุณกำหนดช่องทางในการทำงาน และสร้างขึ้นให้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร ก็หมดห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะสามารถตรวจเช็คได้ หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามาดูแลเบื้องต้น ก็ควรเลือกหาทีมงานมืออาชีพที่เป็นผู้สร้างเข้ามาดูแลด้วย เพราะผู้สร้างจะเข้าใจผลงานของตัวเองที่ดีสุด

tumapps