ปลดปล่อยขอบเขตการให้บริการ

serviceapp

ปลดปล่อยขอบเขตการให้บริการ

กิจการหรือธุรกิจทุกประเภทจะมีงานส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโต ได้ทำความเชื่อใจจากคู่ค้า / ลูกค้าเป็นอย่างดี คือ งานด้านบริการ การบริการในที่นี้เหมารวมตั้งแต่ปฏิสัมพันธ์ต่อลูกค้า การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ และงานด้านบริการนี้เป็นสิ่งทำลายภาพลักษณ์ได้เช่นกัน ด้วยการบอกเล่าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ พนักงานบริการไม่ดี, ไม่มีคุณภาพด้านงานบริการ ฯลฯ กระบอกเสียงเหล่านี้ทำให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรสั่นคลอนอย่างมาก องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งจึงเปิดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้แก่พนักงานใหม่อยู่เสมอ

 

อิทธิพลของสื่อใหม่อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ องค์กร – ห้างร้านที่จำหน่ายสินค้าด้วยระบบออนไลน์ และจัดส่งสินค้าให้ถึงที่บ้าน มักเป็นตัวเลือกหลักของกลุ่มเป้าหมาย เพราะความสะดวกในการเลือกหาสินค้าที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางสู่ย่านการค้า ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้าสินค้าไม่มีความสำคัญหรือจำเป็นจริง ๆ คงไม่มีใครต้องการออกจากบ้านเพียงเพราะสินค้าชิ้นเดียวแน่นอน เว็บไซต์ประเภทจำหน่ายสินค้าหลายแห่งมีระบบการจัดส่งสินค้าที่ดีมาก ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นอย่างดี

 

นอกจากเว็บไซต์ขององค์กรที่สร้างขึ้นเพื่องานบริการแล้ว อีกหนทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้าได้ดีคือ แอพพลิเคชั่น (Application) ช่วยให้การเข้าถึงบริการ / สินค้าของคุณเป็นไปได้ง่ายขึ้น อาทิ แอพพลิเคชั่นของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ เพิ่มวิธีการชมรายการของสถานีบนสมาร์ทโฟน – แท็บเล็ต ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตาม หากมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตก็สามารถชมรายการที่น่าสนใจได้ทันที

 

ดังนั้น Application จัดเป็นช่องทางการให้บริการแบบใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างที่สุด เพราะอาการเสพติดการใช้งานสมาร์ทโฟนของคนในสังคมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การจัดสร้าง App เพื่อให้บริการจึงเป็นช่องทางที่ควรมี ซึ่ง App ที่ดีนั้น ควรออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย มีธีมการออกแบบไปในทางเดียวกัน (สวยงาม, สบายตา, หรูหรา) และไม่ควรให้เกิดปัญหาเมื่อใช้งานจริง ซึ่ง App ควรผ่านการทดสอบก่อนปล่อยสู่สโตร์ก่อน รวมถึงการพัฒนาแอพอยู่เนือง ๆ ตามคำติ – ชมของผู้ใช้งานจริงด้วย  ทำแอพพลิเคชั่น

tumapps