ทำอย่างไรจึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

goal app

ทำอย่างไรจึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

งานด้านการตลาดเปรียบเสมือนหัวหอกของธุรกิจ ที่ต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย, จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า / บริการที่เราจะให้บริการ เพราะไม่ได้มีเพียงองค์กรของคุณเท่านั้น ในตลาดยังมีองค์กรหน้าเก่าที่มีผู้ใช้บริการอยู่มาก และมีหน้าใหม่เหมือนคุณที่คิดจะดำเนินรอยตามรุ่นเก๋าของวงการให้ได้ ไม่ว่าองค์กรใด ทั้งขนาดเล็กหรือยักษ์ใหญ่ก็ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้า / บริการของคุณให้สอดคล้องกัน

เมื่อคุณคือน้องใหม่ที่ต้องเจอกับสภาวะการแข่งขันที่สูงมาก ควรหาวิธีที่เข้าถึงทาร์เก็ตของสินค้า / บริการให้ได้กว้างที่สุด นอกจากกลุ่มหลักก็ต้องคำนึงถึงเป้าหมายกลุ่มรองที่ได้วางแผนไว้ และควรคำนึงถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สนใจสินค้า / บริการของคุณ อย่าล็อคว่าต้องเป็นกลุ่มนี้โดยเฉพาะ อย่าลืมว่ากลุ่มหลักที่กำหนดไว้ย่อมมีองค์กรอื่น ๆ ล็อคเป้าหมายเช่นกัน หากคุณเข้าถึงทาร์เก็ตได้แล้ว ต้องซื้อใจด้วยคุณภาพของสินค้า / บริการที่ดีกว่าเจ้าอื่นในตลาด มิเช่นนั้นคุณคงเป็นเพียง “เส้นทางรอง” ของกลุ่มเป้าหมาย

ช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีอะไรบ้าง การโฆษณาด้วยกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ – ตีพิมพ์ การใช้รถกระจายเสียง จะทำให้สินค้า / บริการของคุณเป็นที่รู้จักในวงแคบ หากเลือกสื่อใหญ่ อาทิ การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง พื้นที่โฆษณาของหนังสือพิมพ์ ส่งผลให้รู้จักทั่วประเทศแต่งบประมาณสูงมาก แค่กรอบเล็ก ๆ บนหนังสือพิมพ์รายใหญ่ก็ราคาหลักแสนบาทต่อวัน

ทุกวันนี้เกือบทุกองค์กรเลือกใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางเข้าถึงทาร์เก็ต รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เพราะหลายแห่งนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย และมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าล้านคน นอกจากนั้นก็มี Application ที่เสริมทัพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอีกหนึ่งช่องทาง ข้อดีขึ้น App แต่ละตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานโดยเฉพาะ หากองค์กรของคุณคิดจะสร้าง Application นั้น ทาร์เก็ตจะเข้าถึงสินค้า / บริการของคุณทันที ไม่มีการผ่านบริการอื่นให้ถูกชักจูงจากคู่แข่งด้วย

การแข่งขันของธุรกิจหลาย ๆ ประเภทจะมี App เป็นหนึ่งในทัพหลักที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้าง ซึ่งใกล้เคียงกับสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ App ก็มีอำนาจต่อรองที่มากกว่าด้วย

tumapps