เมื่อมีหนึ่งย่อมมีสอง มีหลักหน่วยก้าวสู่หลักสิบ จะยอมเป็นหลักร้อยหรือเปล่า?

oneapp

เมื่อมีหนึ่งย่อมมีสอง มีหลักหน่วยก้าวสู่หลักสิบ จะยอมเป็นหลักร้อยหรือเปล่า?

บุคคลที่เป็นผู้นำของแต่ละวงการ มักมีเอกลักษณ์ทางความคิด มีความกล้าที่จะสร้างสิ่งแปลกใหม่ซึ่งอาจถูกมองว่าประหลาด หรือความคิดที่ไม่ซ้ำใครส่งผลให้การก้าวเดินนั้นล้มได้ง่าย เพราะคนส่วนมากมักไม่สะดุดหินก้อนใหญ่ แต่กรวดชิ้นเล็กคือต้นเหตุของบาดแผลบนเรือนกาย แต่แผลพวกนั้นคือสิ่งเตือนใจถึงก้าวที่ผิดพลาดและเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ นำทั้งหลาย ไม่มีผู้นำคนใดไม่เคยล้มหรอก นอกจากนั้นจินตนาการของผู้นำย่อมมีความสำคัญ ต้องคิดว่าในอนาคตสิ่งที่จะทำนี้ส่งผลไปมาก – น้อยแค่ไหน และสร้างประโยชน์แก่องค์กรเพียงใด เพื่อความคุ้มค่าที่จะเสี่ยง

 

เมื่อมีผู้นำที่กล้าลงมือทำและประสบความสำเร็จ สิ่งที่ตามมาคือ “ผู้ตาม” บุคคลที่เลือกเดินตามรอยเท้าเพื่อประสบความสำเร็จเช่นผู้นำ จำนวนผู้นำมีเพียงหนึ่งสวนทางกับจำนวนผู้ตามซึ่งขยายวงกว้างถึงหลักพัน เช่น เครื่องดื่มกาแฟโบราณที่มีมากกว่า 10 แห่งในท้องที่เดียวกัน ธุรกิจภาคพื้นดินมักเกิดกระแส “ทำตาม” บ่อยที่สุด เพราะพบเห็นได้ง่าย และพื้นฐานการดำเนินชีวิตของมวลชนย่อมอุดหนุนธุรกิจภาคพื้นดินเป็นปกติวิสัย แต่ข้อเสียคืองบประมาณการลงทุนที่สูง รายจ่ายต่อเดือน เช่น ค่าเช่าที่, ค่าสินค้า, ค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ หากดำเนินธุรกิจได้ยอดไม่ตามเป้าแล้ว ธุรกิจภาคพื้นดินส่วนมากก็ปิดตัวลง

 

คุณคือ “ผู้ตาม” ในแวดวงธุรกิจประเภทนั้น การเป็นผู้ตามที่ก้าวนำคนอื่นได้คือ ความแตกต่าง และ เอกลักษณ์ของธุรกิจ ที่ไม่ควรซ้ำจนเกร่อซึ่งขาดความน่าสนใจ โดยเฉพาะธุรกิจบนโลกออนไลน์นอกจากเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ก็มีแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์สามารถพัฒนาลูกเล่นที่ตรงกับการดำเนินงานขององค์กร แต่แอพพลิเคชั่นต้องอาศัยการพัฒนาที่มากกว่านั้น และต้องดำเนินการหลายด้านควบคู่กันไป เช่น การเขียน + รันโค้ด, การออกแบบกราฟิก และการทดลองใช้งานจริง นอกจากนั้นต้องเติมลูกเล่นที่แปลกใหม่และสะดวกต่อการใช้บริการอีกด้วย

 

แอพพลิเคชั่นมีความสำคัญต่อธุรกิจบนโลกออนไลน์ และบนภาคพื้นดินทั้งหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะการเข้าถึงได้ในวงกว้าง ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้น ต่างประเทศที่เครือข่ายใยแมงมุมเหล่านี้เข้าถึง เว็บไซต์ของคุณก็เข้าถึงทุกคนบนโลกที่ใช้สมาร์ทโฟนเช่นกัน

 

tumapps