เมื่อมีหนึ่งย่อมมีสอง มีหลักหน่วยก้าวสู่หลักสิบ จะยอมเป็นหลักร้อยหรือเปล่า?