etechnodict

etechnodict

etechnodict

 

รับทำ app ios    รับทำ app android

แอพพลิเคชั่น etechnodict ได้รวมพจนานุกรมทั้ง 9 เล่ม ที่เป็นของอาจารย์เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ และท่านได้ตั้งใจทำแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด
– คำศัพท์ที่มาพร้อมประโยคตัวอย่างประกอบให้ผู้ใช้ศึกษา ที่ไม่เหมือนกับในท้องตลาด
– บันทึกคำที่ชื่นชอบและมีประวัติการค้นหา
– สามารถเลื่อนดูคำศัพท์แสดงคำศัพท์ว่าหามาจากเล่มไหนเพื่อใช้อ้างอิงได้ (ในกรณีที่มีการหาโดยการเลือกหลายเล่ม) และ
– สามารถพกพาไปได้ทุกที่
ฐานข้อมูล
– พจนานุกรมจีน ฉบับใหม่ มีทั้งภาษาจีนตัวเต็มและตัวย่อ มีคำศัพท์โดด ประมาณ 11,000 คำ วลี , สำนวน ,สุภาษิต หมวดนี้จะเป็นหมวด program ภาษาจีนฉบับใหม่ ที่เพิ่มคำศัพท์เดิมมีอยู่ 60,000 คำ ได้มี การจัดพิมพ์แต่เดิมอีก 14,000 คำ รวมเป็น 74,000 คำ พร้อมสำนวนใหม่ในความหมายใหม่อีก 1,400 สำนวน
– พจนานุกรมไทย – จีน – อังกฤษ เป็นพจนานุกรมภาษาไทยฉบับที่รวบรวมคำศัพท์ไว้มากที่สุดในเมืองไทย ศัพท์โดดหลายคำแตกความหมายออกเป็นสิบความหมาย และมีการยกประโยคตัวอย่างพร้อมคำแปลเป็นภาษาจีนของประโยคประกอบให้ผู้ใช้ศึกษา และก็เป็นประโยชน์ในการศึกษา จีน-ไทย-อังกฤษ 3 ภาษามากที่สุดที่ เช่น คำว่า กลั่น ภาษาไทยจะมีอยู่ 4 ความหมาย เมื่อเราใช้ปลายนิ้วแตะไทย-จีน ก็จะแสดงผล เป็น กลั่น พร้อมคำแปลภาษาจีนดังตัวอย่าง เมื่อเราใช้ปลายนิ้วแตะไทย-อังกฤษ ก็แสดงผลเป็นคำ กลั่น พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง เมื่อเราอยากจะรู้ว่า กลั่น ภาษาจีน 蒸餾; 用蒸餾法提取 แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรก็ให้ดูคำแปลไทย-อังกฤษ ก็จะได้ distill ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่า กลั่น เอาหัวเชื้อจากวัตถุ ซึ่งจีนแปลว่า 煉; 提煉; 提取…的精華 ภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างไร ก็ให้ดูคำแปลของฉบับไทย-อังกฤษ ก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษ แปลว่า refine, extract, abstract ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่า กลั่น ที่เป็นการผลิตเหล้าหรือเบียร์ โดยใช้ส่าเหล้ากลั่น โดยภาษาจีนแปลว่า 釀造(啤酒等) นั้นภาษาอังกฤษแปลว่าอย่างไร ก็ดูคำแปลฉบับไทย-อังกฤษ ก็จะรู้ว่าภาษาอังกฤษแปลว่า make, brew
– พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ 120,000 คำ อาจารย์เธียรชัย ได้แปลมาจาก A New English-
Chinese ของจีน ซึ่งเดิมมีศัพท์โดด 50,000 คำ ศัพท์ผสม 30,000 คำ idiom 15,000 สำนวน
ตัวอย่างประโยคไม่ต่ำกว่า 200,000 ประโยค ต่อมาฉบับ Century Edition ได้รวบรวมศัพท์เกิดขึ้น
ใหม่ในช่วงระยะ 20 กว่าปีนี้ประมาณ 25,000 คำ เช่น home stay, hardware, software, e-
commerce, stereo, wifi, microware oven, cell phone, mobile phone, digital camera, ATM
เป็นต้น ศัพท์เหล่านี้อีก25,000คำ ได้รวบรวมไว้ในพจนานุกรมเล่มอังกฤษ-ไทย ซึ่งมีคำศัพท์รวมแล้ว 105,000 คำ รวมกับสำนวนอีก 15,000 สำนวนก็จะเป็น 120,000 คำพอดี ดังนั้น พจนานุกรมเล่มนี้จึงมีคำศัพท์มากที่สุด อธิบายความหมายมากที่สุด สำนวนมีพร้อมในพจนานุกรมเล่มเดียวกัน
– พจนานุกรมไทย – อังกฤษ ฉบับ 88,000 คำ ความจริงมีคำศัพท์เพียง 60,000 คำเท่านั้น เหตุที่ตั้งเป็น 88,000 คำ เพราะได้มีการนับผิด ดังนั้น จึงแก้ไขในโอกาสนี้ ถึงว่าจะมีเพียง 60,000 คำเท่านั้นก็ตาม แต่ก็มีมาก กว่าฉบับราชบัณฑิตย์ถึง 30,000 คำเพราะฉบับราชบัณฑิตย์นั้นมีศัพท์ โดด 10,000 คำ วลีมีเพียง 20,000 วลี
– พจนานุกรมรากศัพท์ ภาษาอังกฤษ
o Prefix (คำเสริมหน้า) 118 หมวด
o Suffix (คำเสริมท้าย) 4 ประเภท รวม 130 หมวด
o Word Roots (รากศัพท์) 434 หมวด
– ศัพทานุกรม จีน-ไทย ฉบับซินหัว ได้รวบรวม         คำศัพท์กว่า 10,000 คำ พร้อมวลีอีก 3,000 รวมคำศัพท์และวลี 13,000 คำ
– ศัพทานุกรม ไทย-จีน ฉบับอธิบาย 2 ภาษา เป็นศัพท์โดดที่เป็นศัพท์พื้นฐาน พร้อมกับการยกตัวอย่างประโยค เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใช้ความหมายของคำศัพท์นั้นๆ
– พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ฉบับ 40,000 คำ ได้รวมคำศัพท์ ,ศัพท์โดด ,ศัพท์ผสม ,กลุ่มคำ ,สำนวน รวม 35,000 คำ ส่วน idiom อีก 5,000 คำ
– พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ ฉบับ 40,000 คำ ได้รวมคำศัพท์ ,ศัพท์โดด ,ศัพท์ผสม ,กลุ่มคำ ,และสุภาษิต รวม 40,000 คำ

แอพพลิเคชั่นนี้พัฒนาโดยทีมงานอาจารย์เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ (www.etechnodict.com), etechnodict@gmail.com

 

64011361        64011362

64011364        64011363