DRTC

DRTC

logodrtc2แอพพลิเคชั่น DRTC จัดทำโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท ใช้สำหรับแจ้งเรื่องราวต่างๆ หรือแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายได้ ผ่านทาง Application มายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทได้โดยตรงและจะมีเจ้าหน้าที่ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้ชาวจังหวัดชัยนาทอยู่ได้อย่างมีความสุข

-แฟนเพจ : Facebook Fanpage ที่แจ้งข่าวสารของศูนย์ดำรงธรรมชัยนาท
-ข่าวประจำวัน : ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปภายในจังหวัดชัยนาท
-แจ้งเรื่อง : สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านช่องทางนี้ โดยข้อมูลสามารถแนบไฟล์รูปหรือวีดีโอได้
-สถานที่ : แจ้งตำแหน่งสถานที่ราชการต่างๆให้ประชาชนสามารถเดินทางหรือติดต่อได้โดยตรง เช่น ศูนย์ดำรงธรรม,องค์การบริหาร,เทศบาลเมือง,เทศบาลตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบล,โรงพยาบาล,สถานีตำรวจ
-วิทยุชัยนาท : สามารถฟังรายการวิทยุจาก สวท.จังหวัดชัยนาท
-รายการผู้ว่าพบประชาชน : ฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนแบบย้อนหลังได้ทางช่องทางนี้
-โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ : แสดงแผนผังและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม
-คำถามที่พบบ่อย : รวบรวมคำถามที่ประชาชนสงสัยไว้ที่นี้
-ติดต่อเรา : แสดงรายละเอียดสถานที่เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท

 

รับทำ app ios       รับทำ app android

html

 

 

drtc app1

drtc app2drtc app3

 

drtc app4